Dengan Nama ALLAH yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Dengan Nama ALLAH yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Layari cahaya-pemimpin.deviantart.com untuk ke galeri lukisan dan foto kahwin saya. Syukron! X3

Tuesday, November 1, 2011

Rukun Iman by a friend of mine Shah / Tekoma


Bismillahhitawakallna alallah..

Rukun Iman
Apakah itu Rukun
         Rukun ialah satu tatacara yang wajib dilaksanakan bagi membuktikan bahawa manusia tersebut terikat dengan nilainya.
         Contohnya –
         A) Orang yang beriman adalah terikat dalam melaksanakan rukun iman.
         B) Orang islam adalah terikat dalam melaksanakan rukun islam

Albaqarah ayat 208.
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

         Tidak lengkap rukunnya maka tidak layak dikatakan beriman ataupun islam.
         Berdasarkan al-baqarah ayat 208. Iman adalah faktor penting sebelum layak di katakan sebagai orang islam.
         Hanya orang-orang beriman sahaja yang diseru untuk masuk islam secara keseluruhannya.

Apa yang kamu imani..
Surrah An-Nisa’ ayat 136. (susunan rukun iman)
“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Syarat untuk beriman
Surrah 42 ayat 52
“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”

Ulasan:Untuk beriman perlu kenal kitab..kerana kalau tidak kenal kitab maka kita tak akan mengenal iman..

Mengapa penekanan perlu kenal kitab dahulu.
Dalam keenam-enam rukun iman itu, hanya kitab yang kita nampak. Jika yang nampak ini kita tidak faham. Adakah itu maksud percaya?
Sesuatu yang kita percaya hendaklah kita ketahui maksud-maksudnya.

Adakah kamu beriman?
Surrah 17 ayat 14 –
"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".

Sekian Terima kasih..

Hazzawallah huyarhana wayyah fazuna..wallhamdukillah hirabbillalamin,,

Assalamualaikum

No comments:

Post a Comment